Go to main content.

Sociale impact en duurzaamheid

A doctor speaks with a mother and child

Alcon streeft ernaar levens te verbeteren, gemeenschappen te versterken en voor lange termijn waarde te creëren doormiddel van innovatieve producten die het gezichtsvermogen verbeteren. Onze strategie begint met ons streven om gemeenschappen toegang te geven tot essentiële oogzorg, zodat iedereen briljant kan zien. De strategie is gericht op drie gebieden - Briljante levens, Briljante innovatie een Briljante planeet - en omvat doelstellingen op het gebied van sociale- en milieueffecten om onszelf verantwoordelijk te houden en de voortgang te meten.

A smiling man with a young girl on his shoulders, holding hands, with a brilliant sun and a bright blue sky behind them

Briljante
levens

Alcon werkt aan een wereld waarin behandelbare, te voorkomen oogaandoeningen de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Meer dan 1,1 miljard mensen leven met een ongecorrigeerd gezichtsvermogen - waarvan 90% in lage- en middeninkomenslanden.1 Alcon helpt onze partners om gemeenschappen toegang te geven tot essentiële oogzorg zodat iedereen briljant kan zien, ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd of sociaaleconomische status.

A young woman researcher in the lab, smiling at the camera.

Briljante
innovatie

Ons gevarieerde talent, en cultuur van voortdurende verbetering, zijn de drijvende kracht achter de innovatie van Alcon. Dit resulteert in de beste producten in zijn klasse die levens veranderen, duurzamer zijn, de efficiëntie verhogen en de veiligheid van de patiënt verbeteren. Doormiddel van innovatie, sterke economische waardeproposities en betrokkenheid bij besluitvormers in de gezondheidszorg, streven we ernaar om alle patiënten en consumenten te voorzien van de kwalitatieve oogzorg die ze verdienen.

A man under some solar panels in a blue Alcon shirt, taking notes.

Briljante
planeet

Alcon draagt zorg voor onze planeet en helpt een duurzamere wereld te creëren zodat iedereen briljant kan leven. Omdat we ongeveer 90% van onze producten in-house produceren zijn we in staat om onze ecologische voetafdruk te beheren aan de hand van van efficiëntie en optimalisatie. Hierdoor verminderen wij emissie, afval, het gebruik van water en chemicaliën. Onze wereldwijde strategie voor milieuduurzaamheid richt zich op vier prioritaire onderwerpen: duurzame producten en diensten, energie-efficiëntie en vermindering van broeikasgassen, vermindering van operationeel afval en waterbeheer.

Sociale impact en duurzaamheidsdoelstellingen

Sociale impact doelstellingen

Tegen 2025 zullen Alcon's filantropische steun en trainingsprogramma's bijdragen aan het verbeteren van het gezichtsvermogen van 5 miljoen mensen met onbehandelde staar in lage- en middeninkomenslanden, waaronder 1 miljoen mensen die als "blind ten gevolge van staar" worden beschouwd.

Tegen 2025 zullen Alcon-medewerkers helpen het gezichtsvermogen te verbeteren en academisch succes te vergroten door 150.000 visuele screenings uit te voeren bij kinderen en uitgebreide zorg te garanderen voor degenen die dat nodig hebben.

Milieueffect Doelen

Tegen 2030 zal Alcon wereldwijd koolstofneutraal zijn (Scope 1- en Scope 2-emissies).

Tegen 2030 zal Alcon 100% van het niet-gevaarlijke afval dat wordt gegenereerd op productielocaties en distributiecentra, afvoeren van de stortplaats.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Lees meer over onze inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

The cover of the Alcon 2022 Social Impact and Sustainability Report, showing a young girl blowing bubbles into the air.

Verslag over sociale impact en duurzaamheid

Lees meer over onze vooruitgang en prestaties:

2022 Maatschappelijke impact en duurzaamheidsverslag

Rapporten uit het verleden

2021 Maatschappelijk verslag
2020 Maatschappelijk verslag
2019 Maatschappelijk verslag

Erkenning

Gecertificeerd als Great Place to Work - Great Place to Work Institute (VS, Ierland, Singapore, Filippijnen, Thailand, Maleisië, Australië en Nieuw-Zeeland)

Top Employer - Top Employers Institute (Brazilië, Frankrijk, Duitsland, Polen, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk)

Beste werkplek in Texas - Fortune

Beste werkplek voor LGBTQ+ gelijkheid - Human Rights Campaign Bedrijfsgelijkheid Index

Topbedrijf voor sponsoring - DiversityInc

Lees meer over onze erkenningen op Vacatures.

Referenties

1 IAPB, Vision Atlas - Het internationale agentschap voor de preventie van blindheid (iapb.org).